شرکت بازرگانی رستگار
آگهی: خرید و فروش ضایعات

ضایعات

خرید و فروش ضایعات

خريد و فروش ضايعات

شرکت بازرگانی رستگار آمادە ارائەی خدمات در زمینەی خرید و فروش انواع ضایعات بە مشتریان ،تاجران و کارخانە داران محترم میباشد

خوب است بدانید:

شرکت بازرگانی رستگار، این آگهی را اولین بار ۹ ماه پیش ثبت کرده و ۸ ماه پیش به روز شده.

تماس با: شرکت بازرگانی رستگار

مسیر آگهی: