پوریانی
آگهی: دستگاه پرس قالب کالباس

تولید مواد غذایی

دستگاه پرس قالب کالباس

دستگاه پرس قالب كالباس

پرس قالب کالباس توسط جک پنوماتیک و پدال پایی

از نظر فنی کاملا سالم هست فقط رنگ میخواد که قبل از تحویل انجام میشه

خوب است بدانید:

پوریانی، از ۵ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۱۰ ماه پیش ثبت کرده و ۲۰ ساعت پیش به روز شده.

تماس با: پوریانی