فارسی
آگهی: فروش مواد هوستافرم دلرین ۵۰۰ و ۱۰۰

مواد شیمیایی

فروش مواد هوستافرم دلرین ۵۰۰ و ۱۰۰

فروش مواد پلی استال هوستافرم شرکت Dupont Delrin 500p و 100p

خوب است بدانید:

فارسی، این آگهی را اولین بار ۴ ماه پیش ثبت کرده و ۴ روز پیش به روز شده.

تماس با: فارسی

  • آذربایجان شرقی،