خضرلو
آگهی: خرید و فروش پرس نجاری و تعمیرات پرس گرم

پرسکاری

خريد و فروش پرس نجاري و تعميرات پرس گرم

خرید و فروش پرس نجاری و تعمیرات پرس گرم

خرید و فروش انواع پرس گرم چوب المنتی و روغنی
2طبقه-تا 7 طبقه

خریدار لوازم نجاری بصورت یکجا

فروش وال . پیلر(تولید لایه)
معاوضه پرس

تعمیرات اساسی بصورت تخصصی
تغییر المنتی به حرارتی روغنی

شرکت اروم پرس
زنجان. ابهر

خوب است بدانید:

خضرلو، از ۱۰ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
و ۳ روز پیش به روز شده.

تماس با: خضرلو

مسیر آگهی: