امیر زارعی
آگهی: فلزات گرانبها

مواد شیمیایی

فلزات گرانبها
ویژه به توان ۱

فلزات گرانبها

ایریدیوم ، رنیوم ، اربیوم ، هافنیم ، رودیوم ،اوسمیم ، تنگستن ، ژرمانیوم ، تانتالیوم ، ژرمانیوم به صورت پودر و شمش
کلرید و نیترات فلزات گران بها
خرید و فروش و بهترین قیمت فلزات و نمک های فلزی

09121986241
09127241296

خوب است بدانید:

امیر زارعی، از ۷ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۵ سال پیش ثبت کرده و ۲۰ ساعت پیش به روز شده.

تماس با: امیر زارعی