امین همایونی
آگهی: بهترین خریدار خاک قلع و فروش شمش قلع

ضایعات

بهترين خريدار خاك قلع و فروش شمش قلع
ویژه به توان ۱

بهترین خریدار خاک قلع و فروش شمش قلع

فروش شمش قلع ۹۹ درصد ، ۶۳ درصد ، ۵۵ درصد و ۳۳ درصد .
فروش سیم لحیم ۶۳ درصد.
خریداری خاک قلع ، لجن قلع، ضایعات قلع ، نرمه با بالاترین قیمت.
در صورت تمایل هم به ازای خاک قلع دریافتی به شما شمش قلع تحویل داده می شود.

خوب است بدانید:

امین همایونی، از ۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده و ۱۱ ساعت پیش به روز شده.

تماس با: امین همایونی

مسیر آگهی: