علی ایمان نژاد
آگهی: شیر پیستونی (انگل ولو)

تولید مواد غذایی

شير پيستوني (انگل ولو)

شیر پیستونی (انگل ولو)

شیر پیستونی
فشار کاری:16bar-40bar
حرارت کاری: 30-....180+
موارد مصرف: صنایع غذایی. شیمیایی. بخار
کنترل کننده های ترکیبی

خوب است بدانید:

علی ایمان نژاد، از ۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۲ ماه پیش ثبت کرده و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: علی ایمان نژاد