میرزایی کناف ایران
آگهی: فروش محصولات کناف ایران کی پلاس

دکوراسیون

فروش محصولات كناف ايران كي پلاس

فروش محصولات کناف ایران کی پلاس

فروش محصولات کناف ایران کی پلاس +k
اف ۴۷ ، 80
یو ۳۶ ، 60
نبشی ، 43
گچبرگ یا پانل 160
پیچ سازه و پانل
فروش فقط با سازه

انبار : خیابان مطهری کوچه توحید یکم
میرزایی

خوب است بدانید:

میرزایی کناف ایران، این آگهی را اولین بار ۲ ماه پیش ثبت کرده و ۱ ماه پیش به روز شده.

تماس با: میرزایی کناف ایران