-----
آگهی: 120هزارتن ضایعات

ضایعات

120هزارتن ضايعات

120هزارتن ضایعات

فروش ضایعات : تیرآهن ، ورق ، میلگرد ،

۱۲۰ هزار تن .

۷۰ درصد استوک

۳۰ درصد ذوبی

محل دپو : تهران

معرفی بانک

فونت مالی

جلسه حضوری

رویت اسناد و مدارک

قرارداد اولیه

بازدید بار

تکمیل قرارداد

چک کارگزاری

صلح انبار


قیمت ۱۴۵۰۰ + ۵۰۰

خوب است بدانید:

-----، این آگهی را اولین بار ۶ ماه پیش ثبت کرده و ۱ هفته پیش به روز شده.

تماس با: -----

مسیر آگهی: