مهندس شناسی
آگهی: وارد کننده اسید سیتریک مونو هیدرات خوراکی چینی آبدار

تولید مواد غذایی

وارد کننده اسید سیتریک مونو هیدرات خوراکی چینی آبدار

وارد كننده اسيد سيتريك مونو هيدرات خوراكي چيني آبدار

فروش اسید سیتریک مونو هیدرات و بدون آب خوراکی چینی و ایرانی
وارد کننده و فروشنده اسید سیتریک چینی مارک TTCA , ENSIGN
جهت صنایع غذایی و دارویی
فروش اسید سیتریک ایرانی شرکت جوین مشهد
ارسال سیتریک خرید شده به سراسر کشور در اسرع وقت

وارد کننده جهان شیمی
09121576285
مهندس شناسی ( مدیر فروش )
قیمت سیتریک غذایی چینی بعلت واردات مستقیم بسیار مناسب
88848547-88317033
www.jahanshimi.com

خوب است بدانید:

مهندس شناسی، از ۱۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
و ۳ روز پیش به روز شده.

تماس با: مهندس شناسی