رفیع
آگهی: تولید وپخش زیتون پرورده رستورانی

تولید مواد غذایی

توليد وپخش زيتون پرورده رستوراني

تولید وپخش زیتون پرورده رستورانی

🍃همیشه تازه ترین ها بهترین اند🍃

تولید وپخش زیتون پرورده رستورانی، 🍃

🍃باطعم مشتری پسند وکیفیت فوق العاده

🍃باقیمت مناسب،🍃

آماده همکاری بارستوران داران 🍃هتل ها ،

🍃 کترینگ ها🍃، پخش کنندهای مواد غذایی🍃ارگان ها سازمان ها🍃
ارسال به سراسر کشور🍃

خوب است بدانید:

رفیع، این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده و ۴ روز پیش به روز شده.

تماس با: رفیع