صنایع مجد
آگهی: خمکاری و نورد کاری صنایع مجد

آهن آلات

خمکاری و نورد کاری صنایع مجد

خمكاري و نورد كاري صنايع مجد
خمکاری تیرآهن و لوله
خمکاری انواع مقاطع فلزی
خمکاری انواع مقاطع فلزی2
خمکاری انواع مقاطع فلزی3
خمکاری انواع مقاطع فلزی4
خمکاری انواع مقاطع فلزی5
خمکاری انواع مقاطع فلزی6
خمکاری انواع مقاطع فلزی7
پروفیل 60*80
پروفیل. 60*80
پروفیل 40*40
خم فرمدار لوله 42
/13
ویژه به توان ۲

خمکاری و نوردکاری انواع تیرآهن و ناودانی از نری و از کف - منحنی نمودن (دور دادن) انواع چهارچوبی - لوله - قوطی - نبشی - تسمه -ساده - کوئلی - گوشه و غیره...

خوب است بدانید:

صنایع مجد، این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: صنایع مجد

مسیر آگهی: