شهر مفتول
آگهی: توری مرغی / شهرمفتول

ابزار و یراق

توری مرغی / شهرمفتول

توري مرغي / شهرمفتول

توری مرغی

* شهر مفتول تولید کننده توری مرغی
تولید کننده توری مرغی با چشمه 4/3 اینچ
تولید کننده انواع توری مرغی رولی عرض 120 سانتی متر و
طول 45 متر
فروش توری مرغی 4.5 کیلو ، 6.2 کیلو ، 7.2 کیلو و 9.2 کیلو

* توری مرغی عرض 120 وزن 4.5 کیلو
توری مرغی عرض 120 وزن 6.2 کیلو
توری مرغی عرض 120 وزن 7.2 کیلو
توری مرغی عرض 120 وزن 9.2 کیلو

* تولید و فروش فنس و پایه فنس و انواع توری
* فروش رابیتس ، سیم رابیتس بندی ، مفتول گالوانیزه ، سیم
خاردار ، پایه فنس و ...

* برای آگاهی از قیمت توری مرغی و خرید توری مرغی با
شماره 02137556 تماس حاصل فرمایید و یا به سایت شهر
مفتول مراجعه کنید.

خوب است بدانید:

شهر مفتول، از ۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۳ سال پیش ثبت کرده و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: شهر مفتول