خیراندیش
آگهی: فلاشر قفل مرکزی خودرو

قطعات خودرو

فلاشر قفل مرکزی خودرو

فلاشر قفل مركزي خودرو

با نصب این ماژول با باز کردن قفل مرکزی، فلاشر دوبار و با بستن آن، فلاشر یکبار عمل می کند! این فلاشر، راننده را از عملکرد صحیح قفل مرکزی مطمئن می کند.
این ماژول جهت خودروهایی که فاقد چنین سیستمی هستند توصیه می شود.

خوب است بدانید:

خیراندیش، از ۷ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۵ ماه پیش ثبت کرده و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: خیراندیش