مصطفی شعبانی
آگهی: نردبان چهار پایه

حراج خانگی

نردبان چهار پایه

نردبان چهار پايه

کاملا استاندارد نو ارتفاع ۳/۵متر مهندسی محکم با دوام

خوب است بدانید:

مصطفی شعبانی، این آگهی را اولین بار ۲ ماه پیش ثبت کرده و ۱ ماه پیش به روز شده.

تماس با: مصطفی شعبانی

عبارات کلیدی:

نردبان چهار پایه