کارن پویا نوآور
آگهی: فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

تجهیزات پزشکی

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

«بسمه تعالی»
کارن پویا نوآور
1.آب اکسیژنه مرک آلمان 2/5 لیتری 108597
2. آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری 115333 مرک آلمان
3. آب دوتره (دوتریوم اکساید) 100 میلی لیتری 103428 مرک آلمان
4. آگاروز 25 گرمی 116801 مرک آلمان
5. آگار 1 کیلویی 101615 مرک آلمان
6. آلفا نفتول مرک آلمان 250 گرمی 822289
7. آلفا نفتیل امین مرک آلمان100 گرمی822291
8. آلومینیوم 10156 مرک آلمان 250 گرمی
9. آلومینیوم بوتیلات 820054 مرک آلمان 100 گرمی
10. آلومینیوم سولفات 6 آبه مرک آلمان1 کیلویی101102
11. آلومینیوم نیترات بدون آب مرک آلمان1 کیلویی 101086
12. آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی مرک آلمان
13. آمونیاک 25% مرک آلمان2،5 لیتری105422
14. آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) مرک آلمان1 کیلویی101042
15. آمونیوم استات مرک آلمان1 کیلویی101115
16. دی آمونیوم اگزالات 1 کیلویی 101190 مرک آلمان
17. آمونیوم آیرونII سولفات مرک آلمان1 کیلویی103791
18. آمونیوم ایرون III سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 103776
19. آمونیوم سولفات مرک آلمان1 کیلویی101216
20. آمونیوم کربنات 101136 مرک آلمان 250 گرمی
21. آمونیوم فلوراید 101164 مرک آلمان 1 کیلویی
22. آمونیوم بی کربنات 101131 5 کیلویی مرک آلمان
23. آمونیوم کلراید مرک آلمان1 کیلویی 100924
24. آمونیوم مونو وانادات مرک آلمان100 گرمی 101226
25. آمونیوم سریم نیترات 102276 بسته 100گرمی مرک آلمان
26. آمونیوم نیترات مرک آلمان1 کیلویی101188
27. آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101181
28. دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک آلمان 500گرمی 101206 ادامه توضیحات --> 29. آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان500 گرمی 101124
30. آمینو آنتی پیرین 10 گرمی 107293 مرک آلمان
31. آمینو نفتول سولفونیک اسید 821949 مرک آلمان 250 گرمی
32. آلیزارین رد مرک آلمان 100 گرمی 106279
33. آنیلین مرک آلمان1 لیتری822256
34. آیرون (پودر آهن ) 103815 بسته یک کیلویی مرک المان
35. آیرون II کلرید 4 آبه مرک آلمان1 کیلویی103860
36. آیرون II سولفات 7 آبه مرک آلمان1کیلویی103965
37. آیرون (آهن ) III سولفات 500 گرمی آزمایشگاهی ساخت چین
38. آیرون III نیترات مرک آلمان1 کیلویی103883
39. اتانول مرک آلمان 2.5 لیتری 100986
40. اتیل آکریلات 800836 مرک آلمان بسته 1 لیتری
41. اتیل آنیلین 800936 بسته 100 میلی لیتری مرک آلمان
42. اتیل استات مرک آلمان2،5 لیتری100864
43. اتیلن گلیکول مرک آلمان2،5 لیتری100949
44.تری اتیل آمین هیدروکلراید مرک آلمان 250 گرمی 800874
45. اتیل متیل کتون مرک آلمان2،5 لیتری106014
46. استارچ (نشاسته) مرک آلمان1 کیلویی 111685
47. استیل استون مرک آلمان1 لیتری 800023
48. استوفنون مرک آلمان 1 لیتری800028
49. استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100013جهت دریافت قیمت روز یا اطلاعات بیشتر با شماره ی:
66123670-66946138
تماس؛یا به سایت karenlab.com
مراجعه کنید.

خوب است بدانید:

کارن پویا نوآور، از ۱۱ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۸ سال پیش ثبت کرده و ۴ روز پیش به روز شده.

تماس با: کارن پویا نوآور