دی آزمون شرکت تخصصی تعمیر تجهیزات آ
آگهی: تعمیرات دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی

تجهیزات پزشکی

تعميرات دستگاهها و تجهيزات آزمايشگاهي

تعمیرات دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی

تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی بدون محدودیت مدل و شرکت سازنده با 12 ماه گارانتی

دی آزمون مرکز سرویس و تعمیرات تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی با 20 سال سابقه فعالیت و بیش از 45 سال تجربه ، تعمیر سیستمهای کروماتوگرافی ، تعمیر سیستمهای اسپکتروسکوپی ، تعمیر سیستمهای آنالیز حرارتی ، تعمیر میکروسکوپ الکترونی ، تعمیر جذب اتمی ، تعمیر اولترا سانتریفیوژ ، تعمیر اسپکتروفتومتر ، تعمیر میکروسکوپ SEM ، تعمیر HPLC ، تعمیر FTIR ، تعمیر ICP ، تعمیر سانتریفیوژ ، تعمیر ترازو آزمایشگاهی ، تعمیر فلیم فتومتر ، تعمیر دیپ فریزر ، تعمیر رفراکتومتر ، تعمیر GC ، تعمیرسانتریفیوژ یخچالدار ، تعمیر ترازو رطوبت سنج ، تعمیر اتمیک ابزوربشن ، تعمیر فلورسانس

تعمیرات تجهیرات و دستگاههای آزمایشگاهی با 12 ماه گارانتی می باشد

http://dayazmoon.ir
تلفن : 02188882385

خوب است بدانید:

دی آزمون شرکت تخصصی تعمیر تجهیزات آ، از ۵ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
و ۵ روز پیش به روز شده.

تماس با: دی آزمون شرکت تخصصی تعمیر تجهیزات آ