زارعی
آگهی: خریداراهن ضایعات

خدمات ساختمانی

خريداراهن ضايعات

خریداراهن ضایعات

خریدار‌ضایعات برنج مس آلمینیوم تخریب ساختمان خرده ریزانباری موتورخانه رادیاتوروغیره درمحل به صورت نقدی

خوب است بدانید:

زارعی، این آگهی را اولین بار ۱۱ ماه پیش ثبت کرده و ۲ روز پیش به روز شده.

تماس با: زارعی