گوهر شیمی خبره
آگهی: فروش نیترات پتاسیم

مواد شیمیایی

فروش نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم درجه 1 و 2 پودری و کریستالی

کودی : خلوص بالای 99 کلر زیر نیم درصد
صنعتی :خلوص 98 کلر 1 درصد

تخفیف در صورت سفارش بالای 10 تن
دارای مجوز صادرات به تمام کشورها
مستقیم از درب کارخانه بدون واسطه

کیسه های 25 کیلویی
دارای ثبت کودی

خوب است بدانید:

گوهر شیمی خبره، این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۴ روز پیش به روز شده.

تماس با: گوهر شیمی خبره