سید مهدی موسوی
آگهی: خرید ضایعات کاغذ درب منزل

ضایعات

خرید ضایعات کاغذ درب منزل

سلام
خریدار ضایعات کاغذ کتاب دفتر
یه قیمت کارخانه
نقدی
درب منزل

خوب است بدانید:

سید مهدی موسوی، این آگهی را اولین بار ۲ ماه پیش ثبت کرده و ۱ ماه پیش به روز شده.

تماس با: سید مهدی موسوی

مسیر آگهی: