خان زاده
آگهی: فروش گرانول پلی اتیلن بادی قرمز

ضایعات

فروش گرانول پلي اتيلن بادي قرمز

فروش گرانول پلی اتیلن بادی قرمز

فروش گرانول پلی اتیلن بادی قرمز

خوب است بدانید:

خان زاده، این آگهی را اولین بار ۳ ماه پیش ثبت کرده و ۲ ماه پیش به روز شده.

تماس با: خان زاده

مسیر آگهی: