رضا محمدی
آگهی: خرید و فروش روغن کارکرده ترانس

سایر خدمات

خرید و فروش روغن کارکرده ترانس

خريد و فروش روغن كاركرده ترانس
ویژه به توان ۱

خرید و فروش روغن ترانسفورماتور وتعویض روغن نو با کارکرده ، روغن رکتیفایر و روغن کارکرده ترانس وروغن ماشین های ریسندگی و روغنهای کلاس1و2
روغن نیناس ،شل و توتال و روغنهای ایرانی
خرید و فروش ترانس وتعمیر وتست سلامت ترانس

09122417441 محمدی

خوب است بدانید:

رضا محمدی، از ۱۰ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
و ۱۲ ساعت پیش به روز شده.

تماس با: رضا محمدی