فلات قاره
آگهی: اسید سیتریک

مواد شیمیایی

اسید سیتریک

اسيد سيتريك

اسید سیتریک خشک و آبدار

با برند های :
اسید سیتریک خشک و آبدار casel
اسید سیتریک خشک و آبدار rzbc
اسید سیتریک خشک و آبدار shandong
اسید سیتریک خشک و آبدار bbca
اسید سیتریک خشک و آبدار ensign
اسید سیتریک خشک و آبدار TTCA
قبول سفارش فقط به صورت تناژ

در صورت موجود بودن، تحویل سیتریک در بندر امکانپذیر میباشد.

خوب است بدانید:

فلات قاره، از ۱۲ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
و ۲ روز پیش به روز شده.

تماس با: فلات قاره