جوانمرد
آگهی: فروش نشادر یا کلرید امونیوم

مواد شیمیایی

فروش نشادر یا کلرید امونیوم

فروش نشادر يا كلريد امونيوم

نشادر کلرید امونیوم پودر سفیدطعم خنک و شور و محلول در اب
نشادر در کشاورزی در صنایع نساجی اتش بازی و.....

خوب است بدانید:

جوانمرد، این آگهی را اولین بار ۵ ماه پیش ثبت کرده و ۳ روز پیش به روز شده.

تماس با: جوانمرد