کیمیا تجارت چیستا
آگهی: تولید تهیه و توزیع مواد شیمیایی ( کربنات سدیم )

مواد شیمیایی

تولید تهیه و توزیع مواد شیمیایی ( کربنات سدیم )

توليد تهيه و توزيع مواد شيميايي ( كربنات سديم )

فروش کربنات سبک و سنگین مراغه و سمنان

021-88886202
021-88886203

فروش کربنات سدیم سبک و سنگین مراغه و سمنان
کربنات سدیم در کیسه های 50 کیلویی و جامبو بگ
کربنات سدیم به صورت کلی و جزئی
تحویل حواله کربنات سدیم آماده بار

کربنات سدیم یا سودا اش با فرمول شیمیایی Na2Co3 ماده ای است جامد، سفید رنگ بصورت پودر و بدون بو.
سودا اش در صنایع شیشه سازی، پودرهای شوینده، رنگ سازی و تصفیه مواد نفتی کاربرد دارد.

خوب است بدانید:

کیمیا تجارت چیستا، این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده و ۲ ماه پیش به روز شده.

تماس با: کیمیا تجارت چیستا