گروه آرین خاک ایرانیان
آگهی: مفتول جوش ژئوممبران

کشاورزی

مفتول جوش ژئوممبران

مفتول جوش ژئوممبران

تولید و فروش مفتول جوش پلی اتیلن ، فیتله اکسترودر، الکترود جوش پلی اتیلن جوش ورق های ژئوممبران و ترمیم استخرهای ژئوممبرانی در ضخامت 1،2،3،4،5 م م

فروش دستگاه های اتوماتیک جوش ورق زئوممبران اکسترودر و سشوار

خوب است بدانید:

گروه آرین خاک ایرانیان، از ۱۵ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۵ سال پیش ثبت کرده و ۱ هفته پیش به روز شده.

تماس با: گروه آرین خاک ایرانیان

مسیر آگهی: