محمود عمارلو
آگهی: خریدار کاغذ باطله کتابهای درسی دانشگاهی، کتابهای قدیم?

ضایعات

خریدار کاغذ باطله کتابهای درسی دانشگاهی، کتابهای قدیم?

خريدار كاغذ باطله كتابهاي درسي دانشگاهي، كتابهاي قديم�

در محل شما با ترازوی باسکولی دیجیتال
خریدار ضایعات پوشه و پوشه باطله . خریدار ضایعات اسناد کاغذی اداره ها. خریدار فاکتورهای استفاده شده. خریدار کتاب و جزوه های استفاده شده
بهترین خریدار ضایعات کاغذ و کاغذباطله . کاغذ کیلویی چند؟ . کتاب و دفتر کیلویی چند؟ . قیمت روز ضایعات کاغذ و کتاب و دفتر. بهترین خریدار کتابهای قدیمی. هر کیلو کتاب و دفتر چند؟
قیمت کتاب و دفتر دست دوم . جزوه و سررسید کیلویی چند؟ . ضایعات کتاب کیلویی چند

خوب است بدانید:

محمود عمارلو، این آگهی را اولین بار ۱۱ ماه پیش ثبت کرده و ۴ ماه پیش به روز شده.

تماس با: محمود عمارلو

مسیر آگهی: