مهدی معاذی
آگهی: مرکزخریدفروش گونی کیسه نو و دسته دوم

بسته بندی

مركزخريدفروش گوني كيسه نو و دسته دوم
ویژه به توان ۶

مرکزخریدفروش گونی کیسه نو و دسته دوم

مرکزتولیدگونی نو در رنگ وابعادمختلف همراه باچاپ
خریدفروش انواع گونی
گونی زردچوبه..
گونی بادام زمینی..
گونی شکری..
گونی شیمیایی..
گونی جانبو..
گونی دانه مرغی..
گونی ۱۰کیلوی برنجی..
گونی مخصوص کاه..
خریدفروش شکرضایعات..

خوب است بدانید:

مهدی معاذی، این آگهی را اولین بار ۵ ماه پیش ثبت کرده و ۲۳ ساعت پیش به روز شده.

تماس با: مهدی معاذی

مسیر آگهی: