اطلاعات فلزات
آگهی: خرید و فروش ضایعات آهن در تناژ بالا

ضایعات

خرید و فروش ضایعات آهن در تناژ بالا

خرید و فروش ضایعات آهن در تناژ بالا

خوب است بدانید:

اطلاعات فلزات، از ۸ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۵ سال پیش ثبت کرده و ۴ روز پیش به روز شده.

تماس با: اطلاعات فلزات

مسیر آگهی: