سلیمان عشرتی
آگهی: اخذ صلاحیت فنی و مالی 255 امتیازی

اخذ صلاحیت فنی و مالی 255 امتیازی

اخذ صلاحیت فنی و مالی 255 امتیازی جهت ثبت محدوده های معدنی ، شرکت در مزایدات معدنی و انتقال پروانه 09148727279 عشرتی

خوب است بدانید:

سلیمان عشرتی، این آگهی را اولین بار ۲ ماه پیش ثبت کرده و ۲ ماه پیش به روز شده.

تماس با: سلیمان عشرتی

مسیر آگهی: