فرشاد متقی
آگهی: کربنات پتاسیم

مواد شیمیایی

کربنات پتاسیم

كربنات پتاسيم

فروش کربنات پتاسیم ایتالیا .آلمان و کره
گرید خوراکی نماینده مستقیم

خوب است بدانید:

فرشاد متقی، این آگهی را اولین بار ۹ ماه پیش ثبت کرده و ۸ ماه پیش به روز شده.

تماس با: فرشاد متقی