خسروی
آگهی: یاقوت تراش اشک (Natural Ruby Pear Cut

زیور آلات

یاقوت تراش اشک (Natural Ruby Pear Cut

ياقوت تراش اشك (Natural Ruby Pear Cut

100 قیراط یاقوت تراش اشک میانگین 1.5 قیراط طبیعی هیت نشده......... برای دیدن نمونههای بیشتر سنگهای قیمتی میتوانید به آدرس اینترنتی...... Hamid-gemstone.arianiaz.net مراجعه فرمائید.....

خوب است بدانید:

خسروی، از ۱۱ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
و ۵ روز پیش به روز شده.

تماس با: خسروی