پوریانی
آگهی: دستگاه تولید نقل و دراژه

تولید مواد غذایی

دستگاه تولید نقل و دراژه

دستگاه توليد نقل و دراژه

دستگاه تولید نقل و پوشش انواع مغز آجیل جات باکاور نشاسته و ...
2 قلو 
روسی
دارای چپ گرد و راست گرد

در این دستگاه 40 کیلو مس روسی استفاده شده

با کارآیی بسیار بالا 

خوب است بدانید:

پوریانی، از ۵ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۱۰ ماه پیش ثبت کرده و ۱۹ ساعت پیش به روز شده.

تماس با: پوریانی