پورگل
آگهی: ضایعات 4میلیون تن (شامل آهن /میلگرد مس الومینیوم استیل

ضایعات

ضایعات 4میلیون تن (شامل آهن /میلگرد مس الومینیوم استیل

ضايعات 4ميليون تن (شامل آهن /ميلگرد مس الومينيوم استيل

4میلیون تن ضایعات آهن

فقط قبل از اینکه تماس بگیرید شرایط روبخونید

1درخواست از شرکت به نام خودم باشه با مهروامضا

2توان مالی درجلسه +صلح انبار

3 به هیچ عنوان به جز درخواستی که ذکر شده پذیرفته نیست

خوب است بدانید:

پورگل، این آگهی را اولین بار ۸ ماه پیش ثبت کرده و ۲ روز پیش به روز شده.

تماس با: پورگل

مسیر آگهی: