رضا ثابت
آگهی: پالت چوبی دسته دو

ضایعات

پالت چوبی دسته دو

پالت چوبي دسته دو

خریدار پالت چوبی
پالت چوبی ایرانی و خارجی
بزرگ‌و کوچک هرتناژ و تعداد که باشد
تهران و شهرستان


آماده بستن قرارداد با کارخانجات و شرکتها

خوب است بدانید:

رضا ثابت، از ۶ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده و ۲ روز پیش به روز شده.

تماس با: رضا ثابت

مسیر آگهی: