ش خودسار
آگهی: زمین و باغ 27500متر

باغ و زمین

زمین و باغ 27500متر

زمین فروشی بیست هفت هزارو پانصد مترپنج هزار متر باغ 11 ساله درختان مثمر محصور با تاسیسات آبرسانی 15 کیلومتری بهر جاده قزوین تهران بیدستان

خوب است بدانید:

ش خودسار، از ۱۳ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۱ هفته پیش به روز شده.

تماس با: ش خودسار