سید حسین حسینی
آگهی: کلیه ادوات و لوازم میز بیلیارد آماده نصب

لوازم ورزشی

کلیه ادوات و لوازم میز بیلیارد آماده نصب

كليه ادوات و لوازم ميز بيليارد آماده نصب

فوری فروشی بعلت هزینه پزشکی، کلیه ادوات و لوازم میز بیلیارد ۷ فوت آماده نصب، سنگ و توپ و چوب و پایه ها و پارچه و ... دست نخورده پوشش محافظ چوب ها باز نشده، فوری فروشی

خوب است بدانید:

سید حسین حسینی، این آگهی را اولین بار ۲ ماه پیش ثبت کرده و ۱ ماه پیش به روز شده.

تماس با: سید حسین حسینی