علیرضا اکبری
آگهی: ریل اهن ریل جرثقیل ریل پهلوی ریل تاورکرین ریل سندان

آهن آلات

ریل اهن ریل جرثقیل ریل پهلوی ریل تاورکرین ریل سندان

ريل اهن ريل جرثقيل ريل پهلوي ريل تاوركرين ريل سندان

فروش کلیه ریل های صنعتی معدنی جرثقیلی معدنی سنگبری سندان تاور کرین سنگشکن و...
با مجوز فروش و بدون واسطه

خوب است بدانید:

علیرضا اکبری، این آگهی را اولین بار ۵ ماه پیش ثبت کرده و ۴ ماه پیش به روز شده.

تماس با: علیرضا اکبری

مسیر آگهی: