شهرستان بار تهران
آگهی: حمل بار به ساری و بابلسر و چالوس و تنکابن مازندران

حمل و نقل

حمل بار به ساری و بابلسر و چالوس و تنکابن مازندران

حمل بار به ساري و بابلسر و چالوس و تنكابن مازندران
حمل بار به مازندران
حمل  بار به مازندران با خاور مسقف
حمل بار با نیسان و بورس نیسان شمال
حمل بار خاور تا تریلی برای شمال
بورس وانت بار و نیسان
/6
ویژه به توان ۳

حمل بار به ساری و قائم شهر -حمل بار به چالوس و تنکابن-حمل بار نوشهر و کلاردشت و کلاراباد و عباس اباد و نشتا رود و رامسر و چابکسر و شهسوار و 2000 و 3000 فریدون کنار و بابل و امل و محمود اباد و سرخرود با وانت و نیسان و خاور ویژه مازندران 44891241و 44891237 و 44601707

خوب است بدانید:

شهرستان بار تهران، این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده و ۲ ماه پیش به روز شده.

تماس با: شهرستان بار تهران

مسیر آگهی: