خریدار فلزات رنگی قربانی
آگهی: خریدار مس (سیم)

ضایعات

خریدار مس (سیم)

خريدار مس (سيم)

خریدار ضایعات انواع مس کابلی و افشان و ظرفی و ...
⚡⚡⚡به قیمت روز⚡⚡⚡

خوب است بدانید:

خریدار فلزات رنگی قربانی، این آگهی را اولین بار ۵ ماه پیش ثبت کرده و ۱ ماه پیش به روز شده.

تماس با: خریدار فلزات رنگی قربانی

مسیر آگهی: