آزادی
آگهی: گرانول پ پ pp په په

ضایعات

گرانول پ پ pp په په
گرانول pp آبی
گرانول pp قرمز
گرانول pp زرد
گرانول pp سبز
/5
ویژه به توان ۴

گرانول پ پ pp په په

*فروش مستقیم انواع مواد تزریقی
(قرمز ، سبز ، سفید ، شیری رنگ )

*پخش مستقیم پ پ pp گرانولی
(سپر مشکی ، ppمشکی عدسی ، pp رنگی ، سفید )
انواع گرانول پ پ مشکی ارزان مناسب تولید انواع قطعات
انواع گرانول pp رنگی
انواع په په گرانولی
په په مشکی ارزان
په په مشکی نشکن مناسب قطعات حساس


0912-8505459 آزادی

خوب است بدانید:

آزادی، این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۱۸ ساعت پیش به روز شده.

مسیر آگهی: