حسن بک محمدی
آگهی: تولید و توزیع انواع سینی کابل و نردبان کابل

برق صنعتی

تولید و توزیع انواع سینی کابل و نردبان کابل

توليد و توزيع انواع سيني كابل و نردبان كابل
ویژه به توان ۳

تولید و توزیع انواع سینی کابل و نردبان کابل

سینی کابل در صنایع برق هم کاربرد زیادی دارد من جمله برای حفاظت از کابلها و عبور آن، از نگهدارنده کابل مورد بهره قرار می گیرد .

انواع سینی کابل عبارتند از :
سینی کابل گالوانیزه فابریک
سینی کابل رنگی پودری الکترو استاتیک
سینی کابل آبکاری گرم
برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
09122337310

خوب است بدانید:

حسن بک محمدی، این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده و ۲۲ ساعت پیش به روز شده.

تماس با: حسن بک محمدی

مسیر آگهی: