hamedghesti
آگهی: گوشی با سفته

فروشگاه موبایل

گوشی با سفته

سلام به همه نازنینان / ما بدون نیاز به داشتن چک به شما گوشی اقساط میفروشیم با شرایط خاص و راحت
تازه تو اقساط بلند مدت میتونید تسویه کنید
ممنون از ایستگاه
۰۹۱۲۸۱۷۶۹۰۰
۰۹۱۲۵۰۰۶۱۰۶

خوب است بدانید:

hamedghesti، این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: hamedghesti