شاکری
آگهی: آموزش رانندگی

رانندگی

آموزش رانندگي

آموزش رانندگی

نشنوید-ببینید-تجربه کنید!!!!!

انتقال30سال تجربه توسط مربی پایه1وتدریس روان با برترین آموزش درموتورسواری و رانندگی پایه های 1و2و3

ویژه گواهینامه داران وبدون گواهینامه ها

برای همیشه خداخافظی کنید با ترس ازتصادف، مرگ و مردودی

ویک عمر حافظ جان ومال خود و دیگران باشید.

حتی با خودروی خودتان!

حتی درکمترازیک هفته!

شماره تماس: 09399609204

09392478910

خوب است بدانید:

شاکری، از ۹ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده و ۵ روز پیش به روز شده.

تماس با: شاکری

مسیر آگهی: