غلام عباس اسماعیلی
آگهی: فرز منوال قطعه سازی

لوازم صنعتی

فرز منوال قطعه سازي

فرز منوال قطعه سازی

فرز منوال قطعه سازی بدنه چدنی قوی با کلت ایزو40
کله گی زاویه میگیرد

خوب است بدانید:

غلام عباس اسماعیلی، این آگهی را اولین بار ۶ ماه پیش ثبت کرده و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: غلام عباس اسماعیلی