شرک پرک کارا کیمیا
آگهی: تولید کننده سود پرک

مواد شیمیایی

تولید کننده سود پرک

توليد كننده سود پرك
ویژه به توان ۱

شرکت کارا کیمیا
تولید کننده سود پرک با آنالیز 98 درصدی
کیفیت مختص صادراتی
کاملا سفید و بدون کلوخ
در کیسه های 25 کیلویی
محل تحویل :درب کارخونه و یا محل مورد نظر مشتری
با انجام تشریفات امور گمرکی

خوب است بدانید:

شرک پرک کارا کیمیا، این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۲۳ ساعت پیش به روز شده.

تماس با: شرک پرک کارا کیمیا