آبادگرموتور
آگهی: الکتروموتور چینی

برق صنعتی

الکتروموتور چینی

الكتروموتور چيني
الکتروموتور سه فاز
الکتروموتور تک فاز
الکتروموتور چینی
الکتروموتور چدنی
الکتروموتور بارلی
/6
ویژه به توان ۱

توزیع انواع الکتروموتور و کالاهای صنعتی ، الکترموتور ایرانی ، الکتروموتور چینی و اروپایی.
الکتروموتور با پوسته چدنی و آلومینیمی
الکتروموتور پایه دار و فلنج دار
الکتروموتور 1400 دور - الکتروموتور 3000 دور - الکتروموتور 900 دور
گیربکس های صنعتی ، شافت مستقیم و مکعبی

www.abadgarmotors.ir

خوب است بدانید:

آبادگرموتور، این آگهی را اولین بار ۱ سال پیش ثبت کرده و ۱۷ ساعت پیش به روز شده.

تماس با: آبادگرموتور

مسیر آگهی: