مهندس مظفری
آگهی: فروش مورفولین

مواد شیمیایی

فروش مورفولین

فروش مورفولين

فروش مورفولین 99٪ بصورت خرد و عمده جهت جلوگیری از خوردگی تجهیزات در سیستمهای بخار و تولید مواد در سایر صنایع

خوب است بدانید:

مهندس مظفری، از ۶ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۲ سال پیش ثبت کرده و ۶ روز پیش به روز شده.

تماس با: مهندس مظفری