بازرگانی عظیمی (مهندس حیدری)
آگهی: واردات و فروش مواد اولیه دارویی - آرایشی بهداشتی - غذا

مواد شیمیایی

واردات و فروش مواد اولیه دارویی - آرایشی بهداشتی - غذا

واردات و فروش مواد اوليه دارويي - آرايشي بهداشتي - غذا

واردات و فروش مواد اولیه دارویی - آرایشی بهداشتی - غذایی و صنعتی

دارویی و آرایشی بهداشتی :

دایمتیکون 100 بیزابولول اکسید روی
دایمتیکون 1000 پروتیین هیدرولیز شده گندم آمپرلیت
دایمتیکون 350 اتیل هگزیل اتیل هگزانوات آویسل ۱۰۱.۱۰۲
سالیسیلیک اسید اروزیل صنعتی - دارویی بنزیل الکل
سترومونیوم کلراید اسپن 20 زانتان گام دارویی
سترومونیوم کلراید اسپن 40 ستیل پالمیتات
ستیل استئارات الکل اسپن 60 سوربیتان منو استئارات
ستیل الکل ستئارات اسپن 80 کربومر ۹۳۴
ستیل پالمیتات سترومونیوم کلراید کربومر ۹۴۰
ستئارات 20 آویسل ۱۱۲ کرنوباواکس
ستئارات 25 به نتریمونیوم گوارگام دارویی
سدیم ستو استئاریل الکل به نتریمونیوم کلراید منیزم استئارات
سدیم فلوراید پروپیلن کربنات اتیل پارابن
سوربیتان منو استئارات پلی اتیلن گلیکول 200 هیدروکینون
سوربیتول پلی اتیلن گلیکول 400 پلی وینیل پیرولیدون
سیکلو پنتا سیلوکسان و دایمتیکون پلی اتیلن گلیکول 4000 سدیم استارچ گلیکولات
سیکلوپنتا سیکلوکسان پلی اتیلن گلیکول 600 سدیم لوریل سارکوزینات
کراس پویدون پلی اتیلن گلیکول 6000 سدیم لوریل سولفات
کلاژن پلی کواترنیوم 10 بنزوفنون 4
کلسیم تیوگلیکولات پلی کواترنیوم 37 کربنات کلسیم سبک
کوجیک اسید پلی کواترنیوم 44 کربنات کلسیم سنگین
گلیکولیک اسید لی کواترنیوم 7 کراس کارملوز سدیم
E لانت پوویدون آیودان کربوکسی متیل سلولز
لانت ۱۶ تالک سوربیتان منو استئارات
O لانت تری اتیل استات بنزوفنون 3
لانولین هیدروکسی کینولین سولفات هیدروزن پراکساید ادامه توضیحات --> تری کلوزان PEG 120 متیل گلوکز دی اولئات PEG 40 روغن کرچک هیدروژنه
تری کلورو کربان زینک پیریتیون PEG 7 گلیسیرول کوکوآت
کلیمبازول ماینوکسیدیل PEG 12 دایمتیکون
کلیندامایسین پیروکتون اولامین بتامتازون
پیریدوکسین(Vitamin B6) هیدانتوئین متیل پارابن
سیانوکوبالامین(Vitamin B12) فنوکسی اتانل اتیل پارابن
اسیداسکوربیک(Vitamin C) رتینول(Vitamin A) پروپیل پارابن
کله کالسیفرول(Vitamin D3) تیامین(Vitamin B1) ایزوتیازولین
دی-ال-آلفاتوکوفرول(Vitamin E) ریبوفلاوین(Vitamin B2) متیل ایزوتیازولینون
بیوتین(Vitamin H) اسیدنیکوتینیک(Vitamin B3) متیل کلرو ایزو تیازولین
منادیون(Vitamin K3) اسید پنتوتنیک(Vitamin B5) ایزو تیازولین کلراید

غذایی :

اسید اسکوربیک استابلایزر خامه قنادی استارترهای پنیر
اسید سیتریک استارترهای لبنی استارترهای ماست
آسکوربات سدیم استابلایزرهای بستنی استارترهای دوغ
اسکوربات کلسیم استابلایزر شیرکاکائو استارترهای نگهدارنده
آسکوربات پتاسیم استابلایزر خامه قرص مایه پنیر
الیگوفروکتوز استابیلایزر دسر مونو دی گلیسیرید
اینولین استبلایزر ماست SSL/CSL استئارویل های لاکتیلات
آلفا توکوفرول ویتامین ای استابلایزر دوغ لسیتین
گاما توکوفرول ویتامین ای استابیلایزر کشک لسیتین پودری
دلتا توکوفرول ویتامین ای استابیلایزر پنیر لاکتیکی امولسیفایر نان و کیک
پودری و مایع لسیتین استابلایزر پنیر پیتزا ژل کیک
بیکربنات سدیم استابیلایزر کشش پذیری پنیر پیتزا پلی سوربات ها یا توئین ها
لاکتات سدیم آگار سوربیتان تری استئارات
لاکتات پتاسیم آلژینات DATEM
لاکتات کلسیم پکتین PGPRپلی گلیسرول پلی رسینولئات
لاکتات آمونیوم زانتان گام کلسیم استئارویل لاکتیلات
لاکتات منیزیم ژلاتین سدیم استاروئیل لاکتیلات
دی اکسید سیلیکون کاراگینان نشاسته تاپیوکا
تارتارات پتاسیم سدیم کنجاک گام نشاسته مودیفاید
منیزیم سیترات گوارگام نشاسته پری ژلاتینه
مالات آمونیوم صمغ عربی نشاسته برنج
مالات پتاسیم سدیم آلژینات نشاسته نخود
اسید تارتاریک BHT بوتیلات هیدروکسی تولوئن نشاسته اصلاح شده
تارتارات کلسیم BHA بوتیلات هیدروکسی آنیزول نشاسته صنعتی
آمونیم سیترات TBHQ ترشیو بوتیل هیدرو کینولین نشاسته دارویی
متا بی سولفیت سدیم سدیم اسید پیرو فسفات سدیم سوربات
کلسیم سیترات پلی فسفات کلسیم پتاسیم سوربات
سیترات سدیم تری سدیم سیترات کلسیم سوربات
تری سدیم سیترات تری کلسیم سیترات سوربیک اسید
سیترات پتاسیم تری کلسیم فسفات اکسی استئارین
بنزیل الکل دی اکسید منگنز (جوش شیرین)
آب ژاول اسید فسفریک (پلی استایرن انبساطی ) EPS
سوربات پتاسیم متانول (پلی پروپیلن) PP
کربنات سبک اتیل استات (اتیلن وینیل استات ) EVA
ایزوبوتانول بنزن سولفونیک ( پلی اتیلن پایپ) PE pipe
نرمال بوتانول DOP روغن (پلی وینیل کلراید) PVC
ضد یخ ایزوپروپانول (پلی استایرن مقاوم ) HIPS
تولوئن کربنات پتاسیم ( پلی استایرن معمولی ) GPPS
اورتوزایلین کلسیم کلراید ( دی اتیل هگزانول) 2EH
زایلین مخلوط الکل ( استایرن منومر) SM
حلال ویژه آمونیاک (اتیلن دی کلراید) EDC
حلال 410 پلی اورتان ( پلی ال ) Polyol
حلال 402 سی

خوب است بدانید:

بازرگانی عظیمی (مهندس حیدری)، از ۴ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۴ سال پیش ثبت کرده و ۳ سال پیش به روز شده.

تماس با: بازرگانی عظیمی (مهندس حیدری)