ابزار تراش آذربایجان
آگهی: الماس شکسته ضایعات الماس - فرز - HSS

ضایعات

الماس شکسته ضایعات الماس - فرز - HSS

الماس شكسته ضايعات الماس - فرز - HSS

بهترین و بالاترین خریدار ضایعات الماس

بالاترین خریدار الماس و فرز شکسته و سوخته

خوب است بدانید:

ابزار تراش آذربایجان، از ۵ سال پیش عضو سایت ایستگاه است.
این آگهی را اولین بار ۴ سال پیش ثبت کرده و ۱ روز پیش به روز شده.

تماس با: ابزار تراش آذربایجان

مسیر آگهی: